geboorteakte
Geboorteakte Antwerpen.be.
Bent u in het buitenland geboren? In sommige gevallen kan u uw geboorteakte in België verkrijgen. Meer informatie bij afschrift buitenlandse geboorteakte. Wie kan een afschrift van een geboorteakte aanvragen? uzelf, uw echtgenoote, uw wettelijke partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen.
Uittreksel uit geboorteakte Herentals.
In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon. Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de volledige akte en bevat enkel hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte. U kunt een uittreksel van uw geboorteakte op verschillende manieren aanvragen.:
Geboorteakte Wikipedia.
Een geboorteakte kan in Nederland en België tegenwoordig aangevraagd worden in de geboorteplaats. Tegenwoordig kan dat ook vaak via internet aangevraagd worden waarbij dan een DigiD voor Nederland of eID voor België nodig is. Niet iedereen kan een afschrift van de geboorteakte aanvragen.
Afschrift geboorteakte Stad Lommel.
Bij de geboorte wordt er in de gemeente/stad waar het kind geboren is een geboorteakte opgesteld bij de aangifte. Wanneer je een afschrift van deze geboorteakte nodig hebt, vraag je deze dus aan in de gemeente/stad waar je geboren bent.

Contacteer ons

fod buitenlandse zaken legalisatie dienst legalisatie legalisaties apostille geboorteakte apostilleverdrag checker cursus freelance vacature web â hbo vpn