fod buitenlandse zaken legalisatie
e-Appointment.
legalisatie / apostille aanvraag. waarvoor u een afspraak wil maken." documenten in te vullen, dat je gaat meebrengen." Selecteer eerst een beschikbare datum en nadien het tijdstip. U heeft reeds geplande afspraken.: Klik op een afspraak als u die wenst te annuleren. Gelieve hier naast uw afspraak na te kijken. Vink hieronder Ik ben geen robot aan, indien nodig moet u ook de captcha vervolledigen. Dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken / Service légalisation du SPF Affaires étrangères.
Legalisatie van documenten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
België als depositaris. Databank van verdragen. U bent hier. Home Diensten Legalisatie van documenten. Ambassades en consulaten. Op reis in het buitenland. Diensten in het buitenland. Legalisatie van documenten. Naar België komen. Interministerieel Comité Zetelbeleid. Coördinatie van Europese Zaken. Over de organisatie. Organogram en structuur. Missie en doelstellingen. Werken bij Buitenlandse Zaken. Belgian Art Diplomacy. Legalisatie van documenten. Het antwoord op de meest gestelde vragen vindt u ook hier.: Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig? Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie. Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. Op deze link hebben we de mogelijkheid voorzien om u een advies te verschaffen voor uw specifieke situatie. Adres en openingsuren? De dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.
Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland Wetten en regelingen Rijksoverheid.nl.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Wetten en regelingen Producten Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland. U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen echt laten verklaren. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland of bij een Nederlandse ambassade. Laatst gecontroleerd op 26 januari 2021. Wijze van legalisatie per land. Op de website Nederlandwereldwijd.nl kunt u het land of gebied kiezen waar uw document vandaan komt. U ziet dan hoe u het document daar kunt laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. Legalisatie in Nederland door het Consulair Dienstencentrum CDC. Het CDC van het ministerie van Buitenlandse Zaken BZ kan in enkele gevallen een document voor u echt laten verklaren of u daarbij helpen. In welke situaties legalisatie door het CDC en bemiddeling door het CDC mogelijk is, leest u op de website Nederlandwereldwijd.nl. Wet en regelgeving. Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie, art.
CONSULAIRE BEHEERDER COORDINATOR m/v voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking FOD BUITENLANDSE ZAKEN Selor, selectiebureau van de overheid.
dringende bijstand en internationale gerechtelijke samenwerking, reisdocumenten en legalisatie, personenrecht en visa. De functies zijn vacant bij de Directie-generaal Consulaire Zaken te 1000 Brussel Karmelietenstraat 15. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beschikt over een netwerk van meer dan 130 diplomatieke/consulaire posten en onderhoudt nauwe contacten met talrijke externe actoren, zowel nationaal als internationaal.
Afschrift akte van huwelijk Stad Geel.
apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven. de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch. Hoe u uw document kan laten legaliseren op de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken kan u HIER terugvinden. Werft 20, 2440 Geel tel.
Diensten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Legalisatie van documenten. Naar België komen. Visum voor België. Studeren in België. Werken in België. P0.0: Coördinatie en Algemeen Beheer. P1: Voorrechten en immuniteiten. P2: Bezoeken Evenementenbeheer. P3: Adel en Ridderorden. Adresgegevens diplomatiek corps. Adresgegevens consulair corps. Interministerieel Comité Zetelbeleid. Structuur en personeel. Belangrijkste zetelakkoorden en verdragen. Intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in België. Britse controles op goederenverkeer. Controles in de Belgische zeehavens en verkeer in België. Britten in België. Belgen in het Verenigd Koninkrijk. Vrede en veiligheid. Naar een mondiale en solidaire samenleving. Azië en Oceanië. Latijns-Amerika en de Caraïben. Midden-Oosten en Noord-Afrika. Coördinatie van Europese Zaken. De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie. Het beleid van België binnen de EU. Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa. Organisatie voor Francofonie OIF. Economische diplomatie binnen de Belgische institutionele context. Directie Economische belangen van de FOD Buitenlandse Zaken B3.
Uittreksel strafregister Gemeente Haacht.
FOD Justitie Dienst Legalisatie. Telefoon: 02 / 542 65 32. Indien er geen vrijstelling van legalisatie is, dient de burger vervolgens het uittreksel en ook de eventuele beëdigde vertaling hiervan, te laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken. FOD Buitenlandse Zaken Dienst Legalisatie.
Alles over Apostilles.
Apostilleverdrag van 5 oktober 1961. Heel wat landen hebben het apostilleverdrag van 5 oktober 1961 ondertekend om de legalisatieprocedure te vereenvoudigen. Documenten met een apostille zijn rechtstreeks geldig in het doelland en dienen geen verdere legalisatiestappen te ondergaan. Dankzij deze vereenvoudigde procedure spaart u voor Belgische documenten 2 stappen uit.: 1 legalisatie op het consulaat/ambassade van het land van bestemming is niet meer nodig legalisatie van handtekening FOD BZ. 2 legalisatie op het ministerie van buitenlandse zaken in het land van bestemming is ook niet meer nodig legalisatie van de handtekening van de consul/ambassadeur in Brussel.

Contacteer ons

fod buitenlandse zaken legalisatie dienst legalisatie legalisaties apostille geboorteakte apostilleverdrag checker cursus freelance vacature web â hbo vpn