fod buitenlandse zaken legalisatie
Info bij vertrek.
Indien gewenst kan je je diploma laten legaliseren voor vertrek. Een Belgisch diploma wordt in het buitenland vaak alleen erkend als je het laat legaliseren. Legaliseren is het voor echt laten verklaren van de handtekening op diploma's, getuigschriften en slaagattesten. Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen.: Legalisatie door de Vlaamse Gemeenschap. Ministerie Onderwijs en Vorming, Cel Personeel. Hendrik Consciencegebouw, Toren B Lokaal 1B14. Koning Albert II laan 15, 1210 BRUSSEL. Open op maandag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 en woensdag van 14.00 to 16.00. Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken.
e-Appointment.
legalisatie / apostille aanvraag. waarvoor u een afspraak wil maken." documenten in te vullen, dat je gaat meebrengen." Selecteer eerst een beschikbare datum en nadien het tijdstip. U heeft reeds geplande afspraken.: Klik op een afspraak als u die wenst te annuleren. Gelieve hier naast uw afspraak na te kijken. Vink hieronder Ik ben geen robot aan, indien nodig moet u ook de captcha vervolledigen. Dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken / Service légalisation du SPF Affaires étrangères.
Legalisatie van documenten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Documenten van meer dan 4 bladzijden die aan het loket worden voorgelegd, zijn de daaropvolgende werkdag beschikbaar. Online aanvragen kunnen ingediend worden door de Belgische instantie die het document afleverde, indien die al geaccrediteerde partner is van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken vb. notarissen, gemeenten, FOD, andere, en worden binnen de 48u behandeld.
Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland Wetten en regelingen Rijksoverheid.nl.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Wetten en regelingen Producten Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland. U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen echt laten verklaren. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland of bij een Nederlandse ambassade. Laatst gecontroleerd op 26 januari 2021. Wijze van legalisatie per land. Op de website Nederlandwereldwijd.nl kunt u het land of gebied kiezen waar uw document vandaan komt. U ziet dan hoe u het document daar kunt laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. Legalisatie in Nederland door het Consulair Dienstencentrum CDC. Het CDC van het ministerie van Buitenlandse Zaken BZ kan in enkele gevallen een document voor u echt laten verklaren of u daarbij helpen. In welke situaties legalisatie door het CDC en bemiddeling door het CDC mogelijk is, leest u op de website Nederlandwereldwijd.nl. Wet en regelgeving. Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie, art.
Echtscheiding in het buitenland Stad Dendermonde.
De wettelijke voorwaarden vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Maak telefonisch 052-52 9200 een afspraak om langs te komen bij de dienst burgerlijke stand. Als minstens een van de 2 ex-partners Belg is.: Een origineel volledig vonnis met de vermelding wanneer het vonnis definitief is geworden in kracht van gewijsde is gegaan én een originele echtscheidingsakte. Beide documenten moeten voorzien zijn van de vereiste legalisatie bv.
Beëdigde vertalingen Vertaalbureau. Location. Phone. E-mail. Hours. search. previous. next. tag. category. expand. menu. location. phone. mail. time. cart. zoom. edit. close.
Wanneer je vertaling bestemd is voor het buitenland, moet je vertaling gelegaliseerd worden door de dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen van de FOD Justitie. Moet ik langskomen om een beëdigde vertaling te bekomen? Neen, dit is niet nodig. U mag een scan mailen van de te vertalen tekst en ook de betaling online met ons regelen zodat u de verplaatsing niet moet maken. De beëdigde en eventueel gelegaliseerde vertaling wordt worden dan met de post verstuurd. Is een apostille nodig? Afhankelijk van het land waarvoor het document bestemd is en van het soort document kan een apostille vereist zijn. Sinds 1 mei 2018 worden apostilles enkel nog op elektronische wijze verstrekt. Een apostille kan worden aangevraagd bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Let wel op, voor sommige documenten is eerst een legalisatie vereist vooraleer een apostille kan worden afgeleverd.
Diensten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Reizen met gezelschapsdieren. Legalisatie van documenten. Vaccinatie van Belgen in het buitenland. Naar België komen. Visum voor België. Studeren in België. Werken in België. P0.0: Coördinatie en Algemeen Beheer. P1: Voorrechten en immuniteiten. P2: Bezoeken Evenementenbeheer. P3: Adel en Ridderorden. Adresgegevens diplomatiek corps. Adresgegevens consulair corps. Interministerieel Comité Zetelbeleid. Structuur en personeel. Belangrijkste zetelakkoorden en verdragen. Intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in België. Britse controles op goederenverkeer. Controles in de Belgische zeehavens en verkeer in België. Britten in België. Belgen in het Verenigd Koninkrijk. Vrede en veiligheid. Naar een mondiale en solidaire samenleving. Azië en Oceanië. Latijns-Amerika en de Caraïben. Midden-Oosten en Noord-Afrika. Coördinatie van Europese Zaken. De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie. Het beleid van België binnen de EU. Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa. Organisatie voor Francofonie OIF. Economische diplomatie binnen de Belgische institutionele context. Directie Economische belangen van de FOD Buitenlandse Zaken B3.
Uittreksel strafregister Gemeente Haacht.
FOD Justitie Dienst Legalisatie. Telefoon: 02 / 542 65 32. Indien er geen vrijstelling van legalisatie is, dient de burger vervolgens het uittreksel en ook de eventuele beëdigde vertaling hiervan, te laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken. FOD Buitenlandse Zaken Dienst Legalisatie.

Contacteer ons

fod buitenlandse zaken legalisatie dienst legalisatie legalisaties apostille geboorteakte apostilleverdrag checker cursus freelance vacature web â hbo vpn