Legalisatie


U dient een onderscheid te maken tussen de beëdigde vertaling en de legalisatie. De legalisatie is een extra stap waarbij de vertaling voorgelegd wordt aan de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler is ingeschreven. Daar wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de deze in het register en wordt het document van een stempel voorzien. More information

Deze legalisatie kan u zelf doen door naar de rechtbank van eerste aanleg te gaan waar de beëdigd vertaler is ingeschreven. U kan dit ook overlaten aan de vertaler die uw tekst vertaalde. Reken toch meerdere dagen om deze extra administratieve stap te voltooien.

In bepaalde gevallen dienen er nog extra legalisatie stappen gezet te worden bij een ministerie of een ambassade. Om te weten wat u in uw geval dient te doen kunnen we u de volgende informatiebronnen aanraden :

Voorbeeld van een beëdigde vertaling Italiaans door een beëdigd vertaler