machtiging
Synoniemen van machtiging; ander woord voor machtiging synoniemen.net.
volmacht, vergunning vergunning.: verlof, oorlof, toestemming, wil, vrijheid, bevoegdheid, machtiging, volmacht. in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen 1908.: Machtiging is eigenlijk verlof om iets voor een ander te doen; het geeft ons bevoegdheid, om voor hem, die ons de machtiging geeft, te handelen.
Machtiging Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Machtiging of met Machtiging in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Machtiging inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Machtiging en verwijzingen daarnaartoe.
Machtiging juridisch Wikipedia.
Een machtiging is de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren. Machtiging wijkt in dit opzicht af van de volmacht doordat een volmacht de bevoegdheid verleent om een rechtshandeling te verrichten.
Machtigingen Vlaamse toezichtcommissie.
Let op deze overzichten worden niet meer bijgewerkt sinds november 2018! Hieronder vindt u een overzicht van alle machtigingen verleend door de VTC tussen februari 2010 en juni 2018. beraadslagingen 2018 beraadslagingen 2017 beraadslagingen 2016 beraadslagingen 2015 beraadslagingen 2014 beraadslagingen 2013 beraadslagingen 2012 beraadslagingen 2011 beraadslagingen 2010.
DigiD Machtigen.
Wat is DigiD Machtigen? Met DigiD Machtigen kunt u geholpen worden of iemand helpen met het regelen van zaken met de overheid. Door iemand te machtigen of gemachtigd te worden kan dit veilig, zonder uw DigiD af te geven. Beter voor elkaar.
machtiging WikiWoordenboek.
Naamwoord van handeling van machtigen met het achtervoegsel ing. verklaring die aan een ander bevoegdheid overdraagt om al dan niet in naam en/of voor rekening van de persoon die de machtiging afgeeft een feitelijke handeling uit te voeren. machtigingsakte, machtigingswet, rechterlijke machtiging.

Contacteer ons

poolse document trui documenten vertalen en legaliseren ford buitenlandse documenten machtiging geboorteakte vertalen en legaliseren kiwa erkenning legalisatie